สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โรงเรียนเมืองเชลียง จัดโครงการสถานศึกษารักษาศีล 5

       โรงเรียนเมืองเชลียง จังหวัดสุโขทัย

จัดโครงการสถานศึกษารักษาศีล 5


      นายสมบูรณ์  ดีเสมอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสุโขทัย และข้าราชการร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5  ณ โรงเรียนเมืองเชลียง โรงเรียนศรีสัชนาลัย โดยมีนายสุชาติ  ทีคะสุข นายอำเภอศรีสัชนาลัย ปฏิบัติข้าราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน   พระสุนทรธรรมาภรณ์ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

โรงเรียนเมืองเชลียง จังหวัดสุโขทัยจัดโครงการสถานศึกษารักษาศีล 5

      ภายในงานผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และนักเรียนจำนวน 1,800 คน เข้าร่วมกิจกรรมรักษาศีล 5 และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  สำหรับโรงเรียนเมืองเชลียงมุ่งพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนเมืองเชลียง จังหวัดสุโขทัยจัดโครงการสถานศึกษารักษาศีล 5

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร