สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายและวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวจัดอบรมความดีสากล

 

   กองอาสาสมัคร วัดพระธรรมกาย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว

จัดค่ายอบรมการดำเนินชีวิตตามแบบความดีสากล รุ่นที่ 2


      กองอาสาสมัคร สำนักวัดพระธรรมกาย ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จัดค่ายฝึกอบรมการดำเนินชีวิตตามแบบความดีสากล โดยใช้หลักคุณธรรม 5 ประการ คือ 
1.ความสะอาด
2.มีระเบียบ
3.ความสุภาพ
4.ตรงต่อเวลา
5มีสมาธิ
ในรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 -12 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 โดยมีพระอาจารย์พัชรินทร์  อธิจิตโต เป็นประธานสงฆ์ 

      ซึ่งการอบรมตลอด 3วัน 2 คืน ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ฝึกฝนอบรมตนเองให้มีความรู้พื้นฐาน 5 ประการ เริ่มตั้งแต่กิจวัตรประจำวัน เช่น การรับประทานอาหาร ตั้งแต่การเข้าแถวรับอาหารมารับประทานอย่างเป็นระเบียบ นอกจากนี้ยังฝึกการทำงานเป็นทีม ด้วยการรับบุญล้างภาชนะ รับบุญเก็บเพชรพลอย รับบุญทำความสะอาดพื้นที่  เมื่อพื้นที่สะอาดก็จะยังใจของผู้ที่พบเห็นให้สะอาด สว่าง และสงบไปด้วย

      ทางด้านของคณะครู อาจารย์ ต่างดูแลเป็นพี่เลี้ยง ฝึกฝนอบรมตนเองไปพร้อมกับลูกศิษย์ ซึ่งหลายๆเปิดใจ พร้อมรับสิ่งใหม่ตลอดการฝึกอบรม  โดยลูกศิษย์เมื่อเห็นคณะครูอาจารย์ ฝึกอบรมด้วย ทำให้เด็กไม่มีเงื่อนไข เด็กๆ พร้อมทำตามอย่างว่าง่าย ทำให้ผลการอบรมเป็นไปด้วยความราบรื่น

 วัดพระธรรมกายและวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวจัดอบรมความดีสากล รุ่นที่ 2

      ส่วนในภาคค่ำพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์ นั่งสมาธิ แสดงธรรม ขยายความเรื่องความดีสากลเพิ่มขึ้น เพื่อิพิ่มพูนความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้  ภายหลังจบโครงการนักเรียนทุกคนต่างก็ตั้งใจนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 วัดพระธรรมกายและวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวจัดอบรมความดีสากล รุ่นที่ 2

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร