สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เทเหล้า-เผาบุหรี่ ม.รัตนบัณฑิต

          ชมรม R&DTC มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จัดงานบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเทเหล้า-เผาบุหรี่เพื่อพ่อ รณรงค์ให้คณะอาจารย์ คณะ นักศึกษา ตลอดจนประชาชนในบริเวณใกล้เคียง รักการให้ทาน ทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา งดสูบบุหรี่ งดดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามในมหาวิทยาลัย และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ นักศึกษากว่า ๒๐๐ คน ออกเดินรณรงค์งด ละ เลิกเหล้าบุหรี่ และ สิ่งเสพติดทุกชนิด โดยมีสมาชิกวุฒิสภาผ่อง เล่งอี้ ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน และมีวิทยากรพิเศษเล่าถึงอุบัติเหตุของผู้ดื่มสุรา และฝากข้อคิดให้นักศึกษาเลิก สิ่งเสพติดทุกชนิด

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร