สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวจัดอบรมความดีสากล 5 ประการ รุ่นที่ 3

   วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว

จัดอบรมความดีสากล 5 ประการ รุ่นที่ 3


      พระครูสิริเมตตาธรรม รองเจ้าคณะอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยศิษย์เอกมลชัย เทียนแนวนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว เป็นประธานในพิธีการอบรมการดำเนินชีวิตตามแบบความดีสากลโดยใช้หลักคุณธรรม 5 ประการ คือ สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา และมีสมาธิ ให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวจัดอบรมความดีสากล 5 ประการ รุ่นที่ 3

 

      ตลอดการอบรม 3วัน 2 คืนนี้ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับฝึกอบรมตนเอง ให้มีคุณธรรมพื้นฐานหลัก 5 ประการ คือ สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา และมีสมาธิ นอกจากนี้ทุกคนยังได้ร่วมฐาน 3 ขาอัศจรรย์ ประคองน้ำลงขวด ได้สร้างสุกสนาน ความเป็นทีม และมีสติ ซึ่งต้องอาศัยหลักความดีสากลเข้ามาช่วยรักษากติกาให้กับผู้แข่งขัน นอกจากทำได้เร็วและต้องดีมีคุณภาพด้วย ทำให้ผู้อบรมสนุกสนานและได้ข้อคิดในการเล่นเกมส์ ไม่วังเอาาชนะเพียงอย่างเดียว

      ในส่วนช่วงค่ำ พระอาจารย์ได้นำสวดมนต์ นั่งสมาธิและได้แสดงธรรมเรื่องความดีสากลเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้ ในชีวิตประจำวัน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวจัดอบรมความดีสากล 5 ประการ รุ่นที่ 3

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร