สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

Workshop นักเรียนแกนนำก่อนวันรวมพลังเด็กดี V-Star 9

      Workshop นักเรียนแกนนำ

ก่อนวันรวมพลังเด็กดี V-Star 9

 

      เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อม ก่อนมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ 9 ณ ห้องพุทธางกูล ชมรมพุทธศาสตร์สากล โดยมีแกนนำนักเรียนเด็กดีวีสตาร์เข้าร่วมกว่า 150 คน โดยมีพระอาจารย์ศุภชัย  ศุภชโย หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนชมรมพุทธ เป็นประธานเปิดการอบรม

 

Workshop นักเรียนแกนนำก่อนวันรวมพลังเด็กดี V-Star 9

 

      ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้แกนนำเด็กดีวีสตาร์ ได้รับทราบในวันรวมพลังเด้กดีวีสตาร์ และความพร้อมในการมาร่วมงานวันนวมพลังเด้กดีวีสตาร์ ครงั้ที่ 9 โดยระหว่างอบรมน้องๆได้ร่วมกิจกรรมมากมาย แกนนำเด็กดีวีสตาร์ได้รับทราบภาพรวมของวันงาน วันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ 9 พร้อมรับชมตัวอย่างหนัง 3 มิติ เรื่อง อัศจรรย์วันข้ามภพ

      จากนั้นได้เรียนรู้วิธีการจัดระบบหมู่ การฝึกมาร์ชชิ่งความดี พร้อมทั้งได้เข้าฐาน อาทิ การซ้อมร้องเพลง Chang The World รับทราบประวัติวัดพระธรรมกาย และรับทราบการเตรียมข้อมูลเพื่อมาในวันงาน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ วีสตาร์ ที่จะมาในวันงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ 9 โดยน้องๆเด็กดีจะนำความรู้ที่ได้ ไปแบ่งปันกับเพื่อนในทีมที่โรงเรียน เพื่อเตรียมตัวมารวมพลังเด็กดีวีสตาร์ครั้งที่ 9 ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2557 นี้ค่ะ

 

Workshop นักเรียนแกนนำก่อนวันรวมพลังเด็กดี V-Star 9

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร