สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ตักบาตรพระ 10,000 รูป หน้าห้าง Central World ปี พ.ศ. 2557

   ตักบาตรพระ 10,000 รูป หน้าห้าง Central World 
ถนนราชดำริ บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ถึง สี่แยกประตูน้ำ
วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 2557


      ที่บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้า Central World ถนนราชดำริ สี่แยกราชประสงค์ ถึงสี่แยกประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ได้จัดตักบาตร 10,000 รูป เป็นปีที่ 4 ขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  โดยได้รับความเมตตาจาก พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 เป็๋นประธานสงฆ์  ได้รับเกียรตฺจากนางปราณี  สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักการกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

      การตักบาตรครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนได้แสดงตน เป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง  โดยภายในงานได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญจากทุกภาคส่วน รวมถึงพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งนี้เป็นจำนวนมาก วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สืยสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และเป็นการรวมใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังคงได้รับเหตุการณ์ไม่สงบมาอย่างต่อเนื่อง 10 ปี ซึ่งปีที่ผ่านมาได้ส่งไปช่วยเหลือในพื้นที่แล้ว จำนวน 4,500 ตัน

ตักบาตรพระ 10,000 รูป หน้าห้าง Central World ปี พ.ศ. 2557

ตักบาตรพระ 10,000 รูป หน้าห้าง Central World ปี พ.ศ. 2557

ตักบาตรพระ 10,000 รูป หน้าห้าง Central World ปี พ.ศ. 2557

ตักบาตรพระ 10,000 รูป หน้าห้าง Central World ปี พ.ศ. 2557

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร