สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จังหวัดเพชรบุรี ทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียนรวมของวิทยาลัยสงฆ์

    วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี

ทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียนรวมของวิทยาลัยสงฆ์ 

 

จังหวัดเพชรบุรี ทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียนรวมของวิทยาลัยสงฆ์ 


      นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน ร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนปัจจัยก่อสร้างอาคารเรียนรวมของวิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรี ที่วัดพระรูป ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี  สืบเนื่องจากพระครูอนุกูลวชิรกิจ รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี ได้พัฒนากุฏิสงฆ์ชั้นล่างเป็นห้องเรียน ปฏิบัติการและห้องสมุด ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด รวมทั้งค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ได้ใช้เงินของวัดเรื่อยมา

      คณะบริการหน่วยวิริยะบริการและพระนิศิษย์รุ่นที่ 1 มีความเห็นร่วมกันว่า หน่วยวิริยะบริการนับวันจะมีพระภิกษุมาเรียนเพิ่มขึ้น ประกอบกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีสถานที่ที่เหมาะสม ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของคณะกรรมการอุดมศึกษา และเห็นสมควรที่จะได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี จึงรวบรวมปัจจัยสมทบทุนซื้อที่ดินจำนวน 21 ไร่เศษ ติดกับวัดพระรูป ทางทิศตะวันตก จากจัดซื้อที่ดินยังมีปัจจัยเหลืออยู่ จึงได้จัดสร้างอาคารเรียนรวม 4 ชั้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน เพื่อหาทุนสมทบสร้างอาคารเรียนรวม สร้างอาคารเรียนสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรี ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์