สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ออเรกอนบวชอุบาสกแก้ว-อุบาสิกาแก้ว


           เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ศูนย์ปฏิบัติธรรมออเรกอน เมืองพอร์ตแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดบวชอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพระผจญ เถรธมฺโม เป็นพระศีลาจารย์ พิธีเริ่มในเวลา ๑๖.๐๐ น. พระศีลาจารย์นำบูชาพระรัตนตรัย และนำนั่งสมาธิ จากนั้นกัลฯ พรรณี นิ้วประสิทธิ์ เปิดกรวยถวายเป็นราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กัลฯ คำแดง-กัลฯ ดอกแก้ว โลวัน นำพานดอกไม้ธูปเทียนแพถวายพระศีลาจารย์ ผู้บวชทุกท่านพร้อมใจกันกล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัย พระศีลาจารย์มอบผ้าสไบแก้ว ผู้บวชประคองผ้า กล่าวคำขอบวชเป็นอุบาสกแก้ว อุบาสิกาแก้ว สมาทานศีล ๘ พระศีลาจารย์ให้โอวาทกล่าวถึงคุณของการบวช จากนั้นเป็นการสวดมนต์ทำวัตรเย็น และร่วมพิธีบูชาข้าวพระวันอาทิตย์ต้นเดือน และพิธีถวายพระพรชัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย โดยการรับสัญญาณถ่ายทอดผ่านทางจานดาวธรรม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร