สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ตักบาตรพระนานาชาติ 111 รูป ณ หาดหัวหิน

    ตักบาตรพระนานาชาติ 111 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา

ณ หาดหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

      สถาบันดวงตะวันสันติภาพ จังหวัดปทุมธานี จัดตักบาตรพระนานาชาติหัวหิน 111 รูป ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพระครูวิจิตร ธรรมวิพัฒน์ เจ้าคณะอำเภอหัวหิน เป็นประธานสงฆ์  นายวรวิทย์ ศิริยากร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ส่วน กัลฯนวนิตย์ นวลด้วง เป็นผู้นำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง 

ตักบาตรพระนานาชาติ 111 รูป ณ หาดหัวหิน

 

      นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พิธีกล่าวคำถวายไทยธรรม พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต และพิธีมอบป้ายช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ 

ตักบาตรพระนานาชาติ 111 รูป ณ หาดหัวหิน

 

      สำหรับการจัดตักบาตรขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องในเขตอำเภอหัวหินและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ได้ทำบุญตักบาตรร่วมกัน รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบทอดพระพุทธศาสนา และฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรม รวมทั้งส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้