สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดปฏิบัติธรรม 24 น.

    ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี

จัดโครงการปฏิบัติธรรม 24 น.

 

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดปฏิบัติธรรม 24 น. ไดรับความสนใจจากสาธุชนจำนวนมาก


      ณ สภาธรรมทายาท ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ  จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรม 24 ชั่วโมง โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ 11 กรกฎาคา พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดำริของพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอวาสวัดพระธรรมกาย ที่ได้จัดให้มีโครงการสร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน 24 น. เพราะปรารถนาจะให้มีผู้ปฏิบัติธรรมตลอด 24 ชั่วโมง ของทุกๆวัน  ดังนั้นศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจึงรับสนองนโยบายดังกล่าว ด้วยการจัดศูนย์ปฏิบัติธรรม 24 ชั่วโมง ภายในศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีบุญทุกท่าน ได้มีสถานที่ที่ปฏิบัติธรรม ได้เป็นสัปปายะ และเลือกเวลาปฏิบัติธรรมได้ตาม วัน เวลา ตามความพึงพอใจ 24 ชั่วโมง ซึ่งแต่ละท่านก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร