สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีถวายกองทุนดอกไม้

 วัดภาวนาเกาลูน 
จัดพิธีถวายกองทุนดอกไม้ 

 

      ภายในงานพระอาจารย์นำสาธุชนสำรวมกาย วาจา ใจ หลับตา รวมใจ ทำสมาธิ เพื่อเป็นภสาชนะรองรับบุญกุศลที่จะเกิดขึ้น เมื่อใจใสสว่างดีแล้ว กัลฯ ลำดวน พุทธรัตน์ และ กัลฯ วีสุดา สุวรรณ นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พร้อมทั้งได้ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระอาจารย์ จากนั้นทุกท่านได้ตักบาตรแด่คระสงฆ์ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญ 

      ต่อด้วยพิธีถวายกองทันดอกไม้ โดยมี กัลฯ อุไรวรรณ เนียมาลี แล กัลฯ สุคน สุนทรนนท์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย เพื่อบูชาดอกไม้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วน กัลฯ หยานทินโต และ กัลฯ สมจิต วงศ์สืบ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน เพื่อให้เรี่ยวแรงแก่พุทธบุตร ผู้ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกายไปสู่ใจของชาวโลก

      ส่วนภาคบ่าย กัลยาณมิตรวัดภาวนาเกาลูนได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและครอบครัว และปฏิบัติธรรม เป็นปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ 

 

วัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีถวายกองทุนดอกไม้ 

วัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีถวายกองทุนดอกไม้ 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร