สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายมินเนโซตาจัดพิธีถวายคิลานเภสัช

       วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

 

      ภายในงานพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล และกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  โดยมีกัลยาณมิตรวายุ รัตนจิตตา นำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์

 

วัดพระธรรมกายมินเนโซตาจัดพิธีถวายคิลานเภสัช

 

      ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีกล่าวคำถวายอาคารพระผู้ปราบมาร โดยกัลยาณมิตรหวาน  ธรรม เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายคิลานเภสัช มีกัลยาณมิตรบุญโฮม – กัลยาณมิตรขาว  ภัสจักร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้พร้อมใจกันถวายคิลานเภสัช และปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรม เรื่องชีวิตหลังความตายและความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต  ก่อนที่จะได้นำสาธุชนกล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย  ด้วยการสวดมนต์ทำวัตรเย็นและร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมคุณยาย  ด้วยการพร้อมใจกันพัฒนาวัดให้ใสสว่าง  ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน

 

วัดพระธรรมกายมินเนโซตาจัดพิธีถวายคิลานเภสัช

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร