สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

    พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา

ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม


      พระพรหมเมธี กรรมการเถระสมาคมและโฆษกเถระสมาคมเปิดเผยว่า มหาเถรสมาคมมีมติให้พระสังฆาธิการทุกระดับ ทุกรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร  ร่วมพิธีประกอบพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวานพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16.00 น. โดยมรพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสังฆาธิการทุกระดับ ทุกวัด จำนวนกว่า 500 รูป เจริญพระพุทธมนต์ รวมทั้งมีมติให้พระทุกประเทศและทั่วโลก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาในวันดังกล่าวด้วย 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร