สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดและที่ปรึกษาในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก

    แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดและที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ

ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก


      ในการประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมเถรสมาคม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมนต์ จ.นครปฐม โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราช เจ้าคณะใหญาหนเหนือ แม่กลองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานในที่ประชุม

      ในกาลนี้ พระพรหมเมธี เจ้าคณะใหญ่หนเหนือตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรพิทยาราม ได้เสนอแต่งตั้งรองพระสังฆาธิการในระดับรองเจ้าคณะจังหวัด ผุ้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง และที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก โดยมีดังต่อไปนี้ 

1. พระครูปริยัติโสภิต (บุญเรือง ฐานะทัตโต) เจ้าอาวาสวัดสว่างวารี และเจ้าคณะอำเภอชื่นชม    ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม

2. พระมหามงคล มงคลคุโณ เจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์และเลขานุการรองเจ้าคณะภาค 10   ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร

3. พระมหากมลชัย กมโล วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม    ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ฝ่ายเผยแผ่

 

  แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดและที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก​

  แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดและที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก​

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร