สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดบ้านราษฎร์เจริญสามัคคีธรรม ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

    วัดบ้านราษฎร์เจริญสามัคคีธรรม

ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน

 

      วัดบ้านราษฎร์เจริญสามัคคีธรรม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรขึ้น ทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 6 โดยได้รับความเมตตาจาก  พระครูนครพัชรโพธิ์วิทยากร โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานสงฆ์

วัดบ้านราษฎร์เจริญสามัคคีธรรม ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน

      มีสาธุชนบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม กว่า 70 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านที่ได้ร่วมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ทำให้ใจสงบขึ้น  ในส่วนของผู้ใหญ่บ้านได้สังเกตุลูกบ้านที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของลูกบ้านไปในทางที่ดี เช่น ได้ลด ละ อบายมุข ได้มากขึ้น

      นอกจากนี้สาธุชนที่ได้เดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมยังได้สลับสับเปลี่ยน เอาบุญเป็นเจ้าภาพข้าวต้มและน้ำปานะ ในวันสำคัญของตนเอง เช่น เดือนเกิด หรือทำบุญให้กับบุพการีที่เสียชีวิตไปแล้ว

วัดบ้านราษฎร์เจริญสามัคคีธรรม ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน

      สำหรับวัดบ้านราษฎร์เจริญสามัคคีธรรม จะเป็นศูนย์บวชสามเณรภาคฤดูร้อนในปี พ.ศ.2558 ที่จะถึงนี้ด้วย และได้ประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญบ้าน ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ลูกหลานได้เข้ามาบวชอีกด้วย