สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย บรรยายหลักสูตรสัมฤทธิบัตรบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

    มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

จัดบรรยายสรุปหลักสูตรสัมฤทธิบัตรบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

 

      มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดบรรยายสรุปหลักสูตรสัมฤทธิบัตรบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ณ ห้องประชุม SPD 7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เพื่อทบทวนความรู้วิชาศาสตร์แห่งสมาธิและปฏิปทาของมหาปูชนียาจารย์ เพื่อนำไปสอบในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และให้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีนักศึกษามาติวข้อสอบเต็มห้อง 

มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย บรรยายหลักสูตรสัมฤทธิบัตรบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

​      กิจกรรมเริ่มต้นที่ พระมหาวุฒิชัย วุฑฒิชโย ได้บรรยายสรุปเนื้อหาศาสตร์แห่งสมาธิ  อาจารย์ ลือพงษ์ ลีลพนัง บรรยายเรื่องปฏิปทาของมหาปูชนียาจารย์ ซึ่งเป็นเรื่องราวเข้าวัดปฏิบัติของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ที่มีต่อพระพุทธศาสนา แบะเพื่อให้เรานำท่านไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต

มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย บรรยายหลักสูตรสัมฤทธิบัตรบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

      ช่วงสุดท้ายพระอาจารย์วุฒิชัย ปัญญาวุโฒ ได้มาอธิบายเรื่องของการส่งแบบฝึกหัด วิธีการเข้าห้องสอบซึ่งจะจัดสอบในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในเวลา 13.00 - 15.00 น. ณ มหารัตนวิหารคต คอร์ 30 - 31 วัดพระธรรมกาย

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร