สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

       วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

 

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

      ภายในงานสาธุชนทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจให้ใสสะอาดดี ก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล และประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมี กัลยาณมิตรวนิดา และกัลยาณมิตรโทนี่ สุทธินันท์ไชย เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นสาธุชนได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  และร่วมกันกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์

     ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีกัลยาณมิตรวนิดา และกัลยาณมิตรโทนี่ สุทธินันท์ไชย เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลจีวรอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับ พร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลแด่กัลยาณมิตรประวิทย์ สุทธินันท์ไชย  ยอดกัลยาณมิตรผู้นำบุญยุคบุกเบิกวัดพระธรรมกายจอร์เจีย จากนั้นสาธุชนร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นข้อคิดและกำลังใจในการสร้างบารมีต่อไป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร