สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์ ณ วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร

       พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์

ณ วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร 

 

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์ ณ วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร 

      ณ วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์ ในวโรกาสที่พระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏที่พระพรหมเสนาบดี  โดยภายในงานมีพระราชาคณะ พระสังฆาธิการตลอดจนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์ ณ วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร 

      ในโอกาสนี้ พระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยเจ้าอาวาสวัดสาขาต่างประเทศ จำนวน 4 รูป ที่ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้า พระราชทานสมณศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.2557 ซึ่งประกอบด้วย 
    1. พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ (ภูเบศ ฌานาภิญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยี่ยม เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนาม ที่ “พระภาวนาธรรมวิเทศ วิ. ”    
                       
     2. พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ (สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนาม ที่ “พระวิเทศภาวนาจารย์ วิ.”    
                       
     3. พระครูวิเทศธรรมภาวนา (ไวโรจน์ วิโรจโน) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนาม ที่ “พระวิเทศภาวนาธรรม วิ.”    
                       
     4. พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ (บัณฑิต วรปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไทเป ประเทศไต้หวัน เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ “พระวิเทศธรรมาภรณ์ ”

ได้กราบถวายมุทิตาสักการะในโอกาสนี้ด้วย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร