สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์การค้าตลาดรังสิต จัดตักบาตรพระ129 รูป

         ศูนย์การค้าตลาดรังสิต จัดตักบาตรพระ129 รูป

  เนื่องในวโรกาสมหามงคล 5 ธันวามหาราช 

     

      เช้าวันนี้ ณ ตลาดรังสิต ได้จัดตักบาตรพระ 129 รูปจาก 9 วัด  เนื่องในวโรกาสมหามงคล 5 ธันวามหาราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับความเมตตาจากพระครูกิตติศาสน์สุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต เป็นประธานสงฆ์  ได้รับเกียรติจากคุณวรชัย ชูชัยศรี  ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  และได้รับเกียรติจากคุณสุดาลักษณ์ พยัคเทพินทร์ ผู้บริหารศูนย์การค้าตลาดรังสิต  กล่าวรายงาน   จากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง  นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พิธีกล่าวคำอธิฐานจิต   ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์

ศูนย์การค้าตลาดรังสิต จัดตักบาตรพระ129 รูป

ศูนย์การค้าตลาดรังสิต จัดตักบาตรพระ129 รูป

      สำหรับการตักบาตรครั้งนี้  จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ศูนย์การค้าตลาดรังสิต บริษัทรังสิตร่วมพัฒนา และชมรมรังสิตรวมใจ ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2557 นอกจากนี้ยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา รักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย  รวมถึงเป็นต้นแบบของการทำความดี  เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ให้พ่อแม่ลูกมีกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่น โดยร่วมกันทำบุญตักบาต ซึ่งชาวตลาดรังสิตได้ร่วมใจกันปฏิบัติมาเป็นปีที่ 41 แล้ว

ศูนย์การค้าตลาดรังสิต จัดตักบาตรพระ129 รูป

ศูนย์การค้าตลาดรังสิต จัดตักบาตรพระ129 รูป

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร