สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พุทธมณฑล

    ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3 - 7 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 

ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3-7 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม

      เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พระพรหมเมธี กรรมการเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรพิทยาราม เป็นประธานในพิธีเนกขัมมะ ปฏิบัติแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3-7 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม

      ด้านนายสมชาย สุรชาตรี ผู้ตรวจสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่า ทางมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้มีการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม พ.ศ.2557 โดยจัดให้มีการปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา บรรยายธรรม การสนทนาธรรมตลอดงาน พิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร พิธีอาเสรวาทราชสดุดี จุดเทียนชัยถวายพระพร พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรตื พระสงฆ์กว่า 1,500 รูป เป็นต้น

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร