สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดอบรมความดีสากล

    ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้  อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

จัดอบรมความดีสากล

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดอบรมความดีสากล

      ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา จัดอบรมหลักสูตรความดีสากล ให้กับประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัด หัวหน้าจังหวัด ครูอาสา บัณฑิตอาสา และผู้นำบุญใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีพระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และรองหัวหน้าพระธรรมฑูตสายที่ 8 เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย ดร.โสมสุดา พู่พัด เป็นวิทยากรบรรยาย และทีมมิตรแท้ เป็นผู้ช่วยการอบรมกิจกรรมฐาน 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดอบรมความดีสากล

      สำหรับหลักสูตรในการอบรมประกอบด้วย การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ การปฏิบัติทุกข์จากสรีระ และทุกข์จากสังคม เรื่องทุกข์จากอาชีพตามหน้าที่ในครอบครัว และทุกข์จากกิเลส แผนปฏิบัติความดีสากลภาคใต้ การเขียนแผนการปฏิบัติความดีสากล การนั่งสมาธิและกิจกรรมฐานต่างๆ อาทิ การทำความสะอาดห้องนอน ห้องน้ำ ห้องทำงาน ห้องแต่งตัว ห้องอาหาร เป็นต้น

      นอกจากนี้พระราชภาวนาจารย์ ยังเป็นประธานปลูกต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูณ เพื่อเป็นอนุสรณ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ และได้ปิดทองดวงแก้วบรมจักรพรรดิ ใต้ร่ำรวย ใต้ร่มเย็น ที่ได้อัญเชิญมาจากวัดพระธรรมกาย เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มาประดิษฐานศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร