สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์ภาค 9 จัดพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5

   

คณะสงฆ์ภาค 9 จัดพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

 

คณะสงฆ์ภาค 9 จัดพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5

 

      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวสัมโมทนียกถา ในการเป็นประธานในพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีหมู่บ้านที่ผ่านการประเมินให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ เพื่อเข้ารับมอบป้ายจำนวน 1,000 หมู่บ้าน ว่าศีล 5 หากทุกคนปฏิบัติได้จะส่งผลใหาติสงบสุข ซึ่งในเร็ว ๆ นี้จะมีการเจริญเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ทั้งมหานิกายและธรรมยุต รวมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ มาประชุมพร้อมกัน เบื้องต้นคิดว่าจะใช้สถานที่ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 แจ้งให้ทุกจังหวัดไปดำเนินการ รณรงค์หมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยให้ติดป้ายรณรงค์ ทุกวัด และทุกโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะเป็นผู้ดำเนินการในการจัดป้ายประชาสัมพันธ์ให้

      ด้านนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้การดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 อยู่ในช่วงที่ 2 ของโครงการ โดยในโครงการนี้จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งปัจจุบันหมู่บ้านที่ผ่านการประเมินและมีพิธีมอบป้ายประกาศยกย่องไปแล้วกว่า 20 จังหวัด

      อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าในพื้นที่ภาคใต้ ยังไม่มีจังหวัดใด ดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ อาจจะส่งผลให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในพื้นที่ดังกล่าว ไม่สามารถส่งเสริมโครงการนี้ได้อย่างเต็มที่

      อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปสำรวจข้อมูลแล้ว เพื่อหาข้อมูลรณรงค์โครงการหมู่บ้านศีล 5 ในพื้นที่ดังกล่าว  ทั้งนี้ในเบื้องต้น อาจจะมีการคัดเลือกในจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ มาเป็นจังหวัดนำร่องของโครงการก่อน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร