สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สิงคโปร์เปิดศูนย์ใหม่อารธนาพระประธาน

 

           เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ประเทศสิงคโปร์ ได้ทำพิธีบูชาข้าวพระแล้ว มีชาวจีนในสิงคโปร์ ได้รวมใจกันหาศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่แทนศูนย์ปฏิบัติธรรมเก่าซึ่งไม่เพียงพอต่อการรองรับกับจำนวนสาธุชนที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ในวันนี้ พระอาจารย์ประจำศูนย์พร้อมทั้งสาธุชนชาวจีน-ไทยในสิงคโปร์จึงได้จัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่พร้อมทั้งได้อารธนาพระธรรมกายหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว มาประดิษฐาน ณ ศูนย์แห่งใหม่นี้ด้วย ซึ่งศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่นี้อยู่ใจกลางเมืองสิงคโปร์เป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรม การคมนาคมอันสะดวก มีเนื้อที่กว้างขวางกว่าเดิม สามารถจุได้ถึง ๒๐๐ คน พิธีกรรมในภาคเช้า ปฏิบัติธรรม และบูชาข้าวพระ ในช่วงเวลาธรรมกายพร้อมกับลูกพระธัมฯ ทั่วโลก จากนั้นเป็นการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน สำหรับในช่วงบ่าย พระอาจารย์นำปฏิบัติธรรมให้ใจใสสะอาดบริสุทธิ์ ให้เหมาะสมที่จะรองรับบุญจากการอารธนาพระธรรมกายมาประดิษฐานเป็นพระประธานประจำศูนย์ จากนั้น นายเฉิน อิงไหล นายกสมาคมชาวพุทธจีนหนานอาน มณฑลฝูเจี่ยน ประจำประเทศสิงคโปร์ เป็นผู้แทนถวายดอกไม้บูชาพระประธาน กัลฯ หลี่ เสี่ยน จื้อ รองประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมสิงคโปร์ ฝ่ายฆราวาส เป็นตัวแทนกล่าวคำถวายเสนาสนะเป็นภาษาบาลี แล้วต่อด้วยคำแปลเป็นภาษาจีน กัลฯ ควินิน ผู้นำบุญหมายเลขหนึ่ง ในสิงคโปร์ เป็นตัวแทนถวายจตุปัจจัยในการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมใหม่ คณะพระภิกษุสงฆ์มอบของที่ระลึกให้กับแขกผู้ใหญ่และเจ้าภาพร่วมสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งให้พร

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร