สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จ.ชัยภูมิ จัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศ เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ

        จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศ

พระเทพภาวนาวิกรม เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
      

จ.ชัยภูมิ จัดพิธีต้อนรับสัญาษบัตรพัดยศ เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ

      เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2557 พุทธศาสนิกชนในจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตร – พัดยศพระเทพภาวนาวิกรม เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ อย่างสมเกียรติ โดยภายในงานพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ เจริญชัยมงคลคาถา ในโอกาสนี้ นายวิเชียร จันทรโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้า พระบรมศาทิสรักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ ประจำปี พ.ศ.2557 จำนวน 85 รูป เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2557 ลำดับที่ 12 พระราชภาวนาวราจารย์ วัดชัยภูมิพิทัก เป็นพระเทพภาวนาวิกรม โดยรายนามพระสงฆ์ทั้ง 85 รูป ได้เข้ารับพระราชทานและตั้งเลื่อนสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา
 

จ.ชัยภูมิ จัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศ เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ

       สำหรับพระเทพภาวนาวิกรม เกิดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2483 ที่บ้านคลองไผ่งาม จังหวัดชัยภูมิ อายุ 74 ปี พรรษา 25 พรรษา วิทยฐานะสูงสุดเปรียญธรรม 6 ประโยค ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
มีผลงานทางด้านเผยแพร่ งานด้านคุณประโยชน์ต่อสังคมและพระพุทธศาสนา

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร