สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการสถานศึกษารักษาศีล 5 อำเภอศรีนคร

 โครงการสถานศึกษารักษาศีล 5 อำเภอศรีนคร

      พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายสุชาติ ทีคะสุข นายอำเภอศรีสัชนาลัย ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ โรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยความร่วมมือระหว่างนายสมบูรณ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย และข้ารกาชการ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสมัครรักษาศีล 5 จำนวน 950 คน พร้อมทั้งได้กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงตนเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงอีกด้วย ซึ่งทุกท่านที่เข้าร่วมตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติตน นำหลักคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โครงการสถานศึกษารักษาศีล 5 อำเภอศรีนคร

โครงการสถานศึกษารักษาศีล 5 อำเภอศรีนคร

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร