สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วิทยาลัยอาชีวะศึกษาหนองหาน จัดปฏิบัติธรรมโครงการบ้านแสงสว่าง

  วิทยาลัยอาชีวะศึกษาหนองหาน 
จัดปฏิบัติธรรมโครงการบ้านแสงสว่าง

 

      หลังจากที่คณะอาจารย์วิทยาลัยอาชีวะศึกษาหนองหาน นำโดย ดร.ภพ สมศรีโนง ผู้บริหารระดับสูง และผู้อำนวยการปราโมช พวงสุวรรณ เข้าร่วมปฏิบัติธรรมกับโครงการบ้านแสงสว่างเมื่อวันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมาวิทยาลัยอาชีวะศึกษาหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้ทำการเปิดโครงการบ้านแสงสว่าง
 แห่งแรกขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 60 ท่าน ประกอบด้วย คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง และชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้ๆ กับวิทยาลัย 

วิทยาลัยอาชีวะศึกษาหนองหาน จัดปฏิบัติธรรมโครงการบ้านแสงสว่าง

      พิธีการเริ่มด้วย พระอาจารย์ชัยยา ฐาวรสตฺโท วัดดงบ้านโท้ เป็นประธานสงฆ์ นำสวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ และแสดงธรรมเรื่อง การสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว และสังคม ด้วยการคิดดี พูดดี ทำดี โดยมี 7 กิจวัตรความดี เป็นเครื่องมือพัฒนาที่ทำให้เกิดนิสัยที่ดี 

วิทยาลัยอาชีวะศึกษาหนองหาน จัดปฏิบัติธรรมโครงการบ้านแสงสว่าง

      หลังจากพระอาจารย์ได้มอบสมุดบันทึกความดีให้กับนักเรียน และมอบใบบึกทึกความดีให้กับคณาจารย์ ผู้กครองและชาวบ้านที่มาร่วมงานนำไปบันทึกความดีที่บ้านและนำกลับมาส่งคืนให้กับพี่เลี้ยงในสัปดาห์ถัดไป ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาหนองหาน เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษา ครอบครัว และชาวบ้าน
บริเวณใกล้เคียง มีความสุข มีครอบครัวที่อบอุ่น เพื่อลดปัญหา สังคม ปัญหายาเสพติด และปัญหาสังคมต่างๆ

วิทยาลัยอาชีวะศึกษาหนองหาน จัดปฏิบัติธรรมโครงการบ้านแสงสว่าง

 

ที่มาของข่าวจากเว็บ www.sila5.com

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร