สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบต.คลองสาม จัดโครงการสวดมนต์ หมู่บ้านศีล 5

     อบต.คลองสาม 
จัดโครงการสวดมนต์ หมู่บ้านศีล 5

 

อบต.คลองสาม จัดโครงการสวดมนต์ หมู่บ้านศีล 5

      สาธุชนในเขตพื้นที่ตำบลคลองสาม และใกล้เคียงได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรม ในโครงการหมู่บ้านศีล 5 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 1 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ซึ่งได้จัดสวดมนต์ทุกวันพุธ เวลา 18.00 - 20.00 น. โดยในครั้งนี้ได้มีโครงการทอดผ้าป่า โครงการรวยทุกวันสหวาระเดือนธันวาคม ซึ่งนับเป็นผ้าป่าของโครงการรวยทุกวันขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปิติซึ่งทุกท่านได้มีโอกาสทำทานผ่านโครงการรวยทุกวัน นั่งสมาธื สวดมนต์ และตอกย้ำหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธที่แท้จริงด้วยการเริ่มฟื้นฟูให้ศีล 5 มาสู่ทุกคน โดยเริ่มที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม 

อบต.คลองสาม จัดโครงการสวดมนต์ หมู่บ้านศีล 5

      โดยสาธุชนที่ได้ร่วมโครงการกล่าวว่า นับเป็นสิ่งที่ดีที่ประชาชนชาวพุทธให้ความสนใจ หันมาสั่งสมบุญ ด้วยการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และนำศีล 5 มาสู่ทุก ๆ คน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดี ที่ต้องสนับสนุนให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เป็นขบนธรรมเนียมที่ดีงามของชาวพุทธ ที่พึงกระทำอย่างตลอดต่อเนื่องและส่งต่อให้ลูกหลานต่อไป

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร