สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว

    พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 
ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว

 

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว

      เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2557 ทางคณะสงฆ์ได้ร่วมกับกัลยาณมิตรทั้งในและต่างประเทศ ได้จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลบ่อสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ในอายุวัฒนมงคล 74 ปี 

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว

      สำหรับพิธีดังกล่าว ได้จัดขึ้นให้มีธรรมยาตรา อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ โดยมีจุดเริ่มต้นที่วัดเทวสังฆาราม บ้านเหนือ สำหรับวัดเทวสังฆารามได้ก่อตั้งขึ้นเมือ พ.ศ.2348 เป็นวัดเก่าแก่โบราณวัดหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี  มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ตำบลบ้านเหนือ  อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดเหนือ 

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว

      โดยครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระโสภณ กาญจนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมือง วัดชัยชุมชนะสงคราม หรือวัดใต้ เดินนำขบวนคณะพระธุดงค์กว่า 1,500 รูป ผ่านรอบตัวเมืองกาญจนบุรี เพื่อให้นักเรียนและประชาชนได้ร่วมสักการะ  ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนมาก ออกมาต้อนรับพระธุดงค์ ผ่านถนนแสงชูโต โรงเรียนวิสุทธิรังษี ผ่านถนนหมายเลข 3209 กิโลเมตรที่ 9 และเข้าสู่ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี สร้างความปลื้มปิติให้กับทุกท่าน
ที่ได้ออกมาต้อนรับคณะพระธุดงค์ในครั้งนี้

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร