สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเขต 7 จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
 จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

 

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเขต 7 จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

      โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จัดขึ้น ณ ศูนย์สัมมนาศูนย์เชิงปฏิบัติธรรม ศูนย์การศึกเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยมีพระอาจารย์จักรกฤษ ธีรมูโล เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งปฐมนิเทศความเป็นอยู่และนำนั่งสมาธิ

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเขต 7 จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

      จากนั้นได้ได้ฟังธรรมะจาก พระอาจารย์สุกฤษ ทีตะกิตโจ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างนิสัยที่ดีโดยใช้หลักความดีสากล และ 5 ห้องชีวิต ก่อนที่ทุกท่านจะได้เข้าฐานกิจกรรม

      ส่วนพิธีภาคค่ำพระอาจารย์จักรกฤษ ธีรมูโล ได้แนะนำการนั่งสมาธิ พร้อมทั้งเทศน์เรื่อง ความสำคัญของการนั่งสมาธิ จากนั้นมีพิธีจุดเทียนใจ และภายหลังจบโครงการทุกท่านต่างประทับใจเป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งตั้งใจจะไปนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านด้วยค่ะ 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร