สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมโครงการเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 9

โรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
ร่วมโครงการเด็กดีวีสตาร์

 

โรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมโครงการเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 9

      นักเรียนโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ ได้ร่วมโครงการเด็กดีวีสตาร์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 9 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี  โดยภายในงานน้อง ๆ ได้ร่วมกิจกรรมมากมาย ทั้งร่วมชมภาพยนตร์3มิติ อัศจรรย์วันข้ามภพ และนิทรรศการโซนบุญ โซนบาปและโซนใจหยุด ซึ่งสร้างความตื่นเต้น ความสนุกสนาน เรื่องความเข้าใจเรื่องบุญ บาป กฏแห่งกรรมและการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
 

โรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมโครงการเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 9

      น้องจากนี้ น้อง ๆ ยังได้ร่วมกิจกรรมหลักความดีสากล 5 ประการ หรือ Activities Zone UG5 ได้แก่ ความสะอาด ระเบียบ สุภาพนุ่มนวล ตรงต่อเวลา และสมาธิ ทั้งนี้เพื่อให้น้อง ๆ เรียนรู้และปฏิบัติตนได้ถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ พร้อมทั้งร่วมสอบข้อเขียน ประเมินมาตรฐานศีลธรรม และความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ด้วยวัดผลความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วย ซึ่งน้อง ๆ เด็กดีวีสตาร์ และคณะครูที่เข้าร่วมชมนิทรรศการและภาพยนตร์ 3 มิติ ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า จัดได้เหมือนจริงมาก และดีใจที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ เพราะนอกจาจะได้ความรู้แล้วยังได้เจอเพื่อนต่างโรงเรียนอีกด้วย 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร