สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระเทพญาณมหามุนี ถวายหนังสือทำเนียบพระสังฆาธิการ ภาค 8

   พระเทพญาณมหามุนี 
ถวายหนังสือทำเนียบพระสังฆาธิการ ภาค 8 

 

พระเทพญาณมหามุนี ถวายหนังสือทำเนียบพระสังฆาธิการ ภาค 8 

      เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา พระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ถวายหนังสือทำเนียบพระสังฆาธิการและซีดีทำเนียบพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 8 จำนวน 5,000 ชุด แด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรพิทยาราม เนื่องในโอกาสที่ พระพรหมเวที กรรมการเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรพิทยาราม ได้รับพระมหากรุณา โปรดเกล้าสถาปนา เป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557 

พระเทพญาณมหามุนี ถวายหนังสือทำเนียบพระสังฆาธิการ ภาค 8 

      สำหรับแผ่นซีดี ได้บันทึกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวบรวมทะเบียนประวัติพระสังฆาธิการและวัดในเขตการปกครองสงฆ์ คณะภาค 8 พร้อมภาพถ่าย ซึ่งในการนี้รองเจ้าคณะภาค เลขาภาค ให้ข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อนำไปถวายเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสทุกวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 8 เพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนาสืบไปค่ะ

พระเทพญาณมหามุนี ถวายหนังสือทำเนียบพระสังฆาธิการ ภาค 8 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร