สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานแสงแห่งสันติภาพโลก กรุงเทพมหานคร ครั้งที่2

งานแสงแห่งสันติภาพโลก 
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่2 

 

งานแสงแห่งสันติภาพโลก กรุงเทพมหานคร ครั้งที่2 

      สำหรับงานนี้ จัดขึ้นที่ สวนเบญจสิริ คลองเตย กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา มีสาธุชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยช่วงเย็นของวันที่ 19 ธันวาคม ได้รับความเมตตาจาก พระ ดร.ปวิทัย วชิรวิชโช เป็นประธานสงฆ์ และนายแพทย์พรชัย พิญญพงศ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก คุณดิฐพงศ์ เรืองฤทธิเดช ประธานบริษัทชาตรามือ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำกล่าวคำถวายโคมประทีปแสงแห่งสันติภาพโลก และ จุดประทีปโคมเอก ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่ววมกันจุดโคมสันติภาพ และในโอกาสนี้ประธานสงฆืได้นำแผ่เมตตา อฐิษฐานจิต และกล่าวสัมโมทียกถา ให้พรกับทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้

งานแสงแห่งสันติภาพโลก กรุงเทพมหานคร ครั้งที่2 

      และวันที่ 20 ธันวาคม มีพิธีตักบาตรพระ 109 รูป โดยคุณดิฐพงศ์ เรืองฤทธิเดช ประธานบริษัทชาตรามือ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง 

      นอกจากนี้ ยังได้ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พิธีกล่าวคำถวายปัจจัยไทยธรรม และพิธีกล่าวคำอฐิษฐานจิต สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวกรุงเทพมหานครและชาวต่างชาติ ได้ทำบุญตักบาตรร่วมกัน และจุดโคมสันติภาพ ทำสมาธิ เพื่อเป็นการเข้าถึงความสงบสุขจากภายใน เพื่อให้ชาวโลกได้เห็นความตั้งใจของผู้รักสันติภาพ ที่ต้องการสื่อให้เห็นสันติสุขภายใน ที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นกับโลกอย่างแท้จริง

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร