สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะกัลยาณมิตรร่วมตัดดอกดาวรวย ณ ธุดงค์สถานบ้านหมี่

    คณะกัลยาณมิตรร่วมตัดดอกดาวรวย 
ณ ธุดงค์สถานบ้านหมี่ 

 

คณะกัลยาณมิตรร่วมตัดดอกดาวรวย ณ ธุดงค์สถานบ้านหมี่ 

      พุทธศาสนิกชนในอำเภอบ้านหมี่ร่วมตัดดอกดาวรวย ณ ธุดงคสถานบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อใช้โปรยต้อนรับคณะพระธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี ( สด จันทสโร )ปีที่ 4 "ธรรมยาตรา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก" ระหว่างวันที่ 2 - 28 มกราคม พ.ศ.2558 ซึ่งภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันรับบุญอย่างคึกคัก แม้ว่าภายในงานอากาศจะร้อน แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคอย่างไร 

 

คณะกัลยาณมิตรร่วมตัดดอกดาวรวย ณ ธุดงค์สถานบ้านหมี่ 

      นอกจากนี้ทุกท่านได้ร่วมกันเชิญชวนทุกท่านทั่วโลก มาร่วมกันต้อนรับคณะพระธุดงค์ธรรมชัย เพราะเป็นบุญใหญ่ 1 ปี มีครั้งเดียว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ เสริมสิริมงคล ต้อนรับศักราชใหม่ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน และเป็นโอกาสได้ยากยิ่ง ที่จะมัพระธุดงค์ ถึง 1,130 รูป มาเป็นเนื้อนาบุญถึงบ้าน ดังนั้นทุกท่านจึงไม่ควรพลาดบุญใหญ่ครั้งนี้