สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

DOU เปิดรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
เปิดรับสมัครนักศึกษา

 

DOU เปิดรับสมัครนักศึกษา

      มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย หรือ DOU เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณร คฤหัสถ์ เข้าศึกษาสัมฤทธิบัตรหลักสูตรความจริงของชีวิต ชุดวิชาเราคือใครและชุดวิชาบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย  ซึ่งทั้งสองวิชามีความสอดคล้องกัน โดยมีเนื้อหาเคล้าโคลงด้วยกันสองส่วน คือ
1.หลักการทำสมาธิเพื่อการเช้าถึงวิชชาธรรมกาย
2.จักรวาลวิทยา
      โดยมีเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักปฏิบัติพื้นฐาน เกี่ยวกับการทำสมาธิ ตามแนวทางของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย 

DOU เปิดรับสมัครนักศึกษา

      นอกจากนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาในพระพุทธศาสนา ธรรมชาติของโลกและชีวิต องค์ประกอบ ลักษณะ ของโลกและจักรวาล กำเนิดของมนุษย์และความเสื่อมของอายุ 

      สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร ทุกคนสามารถเรียนได้ ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปได้ที่บูธถวายปานะของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ณ จุดที่พักระหว่างทาง จุดที่พักค้างของพระธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และสภาธรรมกายสากล เสา N26 ทุกวันอาทิตย์ และที่สำนักงานมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-901-1013 และ 02-901-1017 หรือศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ และสมัครเรียนทางเวปไซต์ได้ที่ www.DOU.us

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร