สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร โรงสีขุนศรี ถึง วัดบางรักใหญ่

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร 
โรงสีขุนศรี ถึง วัดบางรักใหญ่

 

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร โรงสีขุนศรี ถึง วัดบางรักใหญ่

      สำหรับวันนี้ คณะพระธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) ได้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่ 12 โดยมีจุดเริ่มต้นที่โรงสีขุนศรี พักระหว่างทาง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง จุดหมายคือ วัดบางรักใหญ่ รวมระยะทาง 25 กิโลเมตร โดยคณะพระธุดงค์ได้เคลื่อนขบวนจากโรงสีขุนศรี ในเวลา 8.30 น. มุ่งสู่จุดหมายปลายทางของวันนี้  ซึ่งพระธุดงค์ทุกรูปได้ทำตามหลักวิชชา คือใจมองกลาง ตามองทาง และได้ "สัมมา อะระหัง" ตลอดเส้นทาง ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแต่มีใจที่มุ่งมั้น เพื่อเอาชนะกิเลสที่เกิดภายในตัว ส่งผลให้กิริยาท่าทางสงบเสงี่ยม สง่างาม ทำให้สาธุชนที่พบเห็นต่างก็ปลื้มปิติใจ ที่ได้เห็นการสงบเสงี่ยม สง่างามของพระธุดงค์ บางท่านถึงกับหลั่งน้ำตาถึงความปลื้มปิติ บางท่านนำรูปญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วมาต้อนรับด้วย

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร โรงสีขุนศรี ถึง วัดบางรักใหญ่

      และในวันนี้ได้มีการประกวดสวดสรรเสริญคุณ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ทำนองสรภัญญะ ประเภทเยาวชนผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ของโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญษนุกูล จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจัดโดยสำนักการศึกษาพิเศษ ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมป์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร โรงสีขุนศรี ถึง วัดบางรักใหญ่

      นอกจากนี้ นายอานนท์ ฐานวิชานนท์ ผจก.บริษัท โรงสีเอกไรชี จำกัด ซึ่งเมื่อทราบว่าจะมีพระธุดงค์เดินผ่านหน้าบริษัท ก็ได้ชักชวนพนักงานในบริษัทของตนออกมาต้อนรับพระธุดงค์ ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานออกมาต้อนรับพระธุดงค์เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งได้เปล่งเสียง "สาธุ" ตลอดเส้นทางที่พระธุดงค์เดินผ่าน 
 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร