สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ ถึง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

       ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ ถึง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2558

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ ถึง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

      คณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่ 29 โดยมีจุดเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ มีจุดหมายปลายทางที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต รวมระยะทาง 19.5 กิโลเมตร

      วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2558 เป็นวันที่ 29 ของการเดินธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 4 ในช่วงเช้าเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ประมวล กุรเมโธ  เป็นประธานสงฆ์ ดร.ประเสริฐ  ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พร้อมด้วย ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ เป็นประธานฆราวาส ในโอกาสนี้ มีนิสิต นักศึกษา รวมทั้งประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ ถึง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

      จากนั้น คณะพระธุดงค์ได้ธรรมยาตราจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทาง คือ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีจุดพักระหว่างทางที่โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
      ในวันนี้ ยังคงมีสาธุชนและนักเรียนจากทั่วประเทศ เดินทางมารอต้อนรับคณะพระธุดงค์ตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านในพื้นที่ออกมาต้อนรับคณะพระธุดงค์ด้วยเช่นกัน พร้อมทั้งได้กล่าวกับทีมข่าวว่า วันนี้ถือเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจ และเป็นสิริมงคลต่อตนเองมาก ซึ่งนานๆครั้งจะได้เจอพระสงฆ์เป็นหมู่ใหญ่ และหลายท่านได้มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า อยากจะให้พระสงฆ์มาเดินแบบนี้บ่อยๆ เพราะเป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับประชาชนที่ออกมาต้อนรับคณะพระธุดงค์

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ ถึง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

      ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ได้กล่าวถึงกิจกรรมในปีนี้ว่า เป็นกิจกรรมที่ยกระดับจิตใจของเยาวชนและประชาชนทั่วไป และเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนทางด้านคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นความร่วมมือกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน อยากให้จัดกิจกรรมเช่นนี้อย่างตลอดต่อเนื่อง

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร