สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดปฏิบัติธรรม เมือง Stuttgart

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี
จัดปฏิบัติธรรม เมือง Stuttgart

 วัดพุทธไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง Stuttgart (สตุทท์การ์ท)

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดปฏิบัติธรรม เมือง Stuttgart

      กัลยาณมิตรกมลชนก ชเตฟัล เมือง Stuttgart (สตุทท์การ์ท)  ประเทศเยอรมนี ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพุทธไฮล์บรอนน์ มาเป็นเนื้อนาบุญ  โดยพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสๆ ก่อนที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้อาราธนาศีล 5 และกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรสำเภา ฮาคเนอร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดปฏิบัติธรรม เมือง Stuttgart

      ส่วนภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจใส ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองทุนต่างๆ ดังนี้พิธีนำกล่าวถวายกองทุนผ้าป่า มีกัลยาณมิตรอภิญญา สอนโสติ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย , พิธีกล่าวถวายกองทุนคิลานเภสัช มีกัลยาณมิตรกมลชนก ชเตฟัล เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย , พิธีกล่าวถวายกองทุนเครื่องห่มกันหนาว มีกัลยาณมิตรเยี่ยม สืบสัน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ,จากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันถวายกองทุนต่างๆพร้อมทั้งปัจจัยและไทยธรรมแด่คณะสงฆ์  และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่องความสำคัญของการสร้างบารมีและหน้าที่ชาวพุทธ  ก่อนที่ทุกท่านจะได้ถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร