สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานวันมหาปูชนียาจารย์

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล 
จัดงานวันมหาปูชนียาจารย์ 

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานวันมหาปูชนียาจารย์ 

      ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ก่อนที่จะๆด้ร่วมกันปฏิบัติธรรมพิเศษในภาคภาษาอังกฤษ เพื่อให้ชาวท้องถิ่นที่มาเรียนสมาธิเป็นประจำในช่วงค่ำวันอังคารได้ร่วมปฏิบัติธรรม 

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานวันมหาปูชนียาจารย์ 

      จากนั้นเป็นพิธีเปิดกรวยสักการะมหาปูชนียาจารย์ทั้งสาม โดยมีพระวิเทศน์ธรรมภาวนา หัวหน้าภาคพท้นยุโรปและอเมริกา ประธานสงฆ์ และกัลยาณมิตรปิติ ลีลพัฒณพันธ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ส่วนพิเศษถวายทิพยมาลา มีกัลยาณมิตรกมลชนก สายสมร และ กัลยาณมิตรเกาตั๊ม ติลุนาวาลู เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรปิติ - อุสนี ลีลพัฒณพันธ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจุดประทีปบูชา 

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานวันมหาปูชนียาจารย์ 

      จากนั้นท่านสาธุชนได้ร่วมถวายดอกไม้ สักการะหน้ารูปเหมือนมาปูชนียาจารย์ทั้งสาม ก่อนที่จะจุดประทีปบูชาแด่รูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) จากนั้นพระภาวนาธรรมวิเทศน์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซีแอตเติล ได้นำปฏิบัติธรรมรวมใจ พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร