สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา

จังหวัดร้อยเอ็ด 
จัดโครงการปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา ส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล 5

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา ส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล 5

      ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในโครงการปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา ส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ขานรับนโยบานรัฐบาล ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่านงยาง บ้านโนนสูง ด้านนาย องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาน กล่าวว่า โครงการปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา ประจำปี 2558 ปีนี้จัดเป็นปีที่ 17 จัดเป็นโครงการปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาของชาวบ้านโนนสูง และชาวบ้านตำบลยางใหญ่ ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยถือปฏิบัติส่งเสริมพุทธศาสนิกชนได้สืบสานหลักธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา และนำไปปฏิบัติประยุกใช้ในวิถีชีวิตตามความเหมาะสม เพื่อฝึกจิต เจริญภาวนา ตามหลักพระพุทธศาสนา ให้พุทธศาสนิกชนได้ทำตามหลักพระพุทธศาสนาร่วมกัน อบรมให้เข้าใจหลักการ นำธรรมะมาประยุกใช้ในชีวิตส่วนตัว การอยู่ในสังคม และผ่อนคลายกายและจิตใจ

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา ส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล 5

      สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 -16 กุมภาพันธ์ โดยมีชาวบ้านตำบลโนนสูงและตำบลยางใหญ่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมปฏิบัติธรรมกว่า 500 คน และพุทธศาสนิกชนยังได้ร่วมกันทอดผ้าป่าอีกด้วยค่ะ