สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 


            ลูกพระธัมฯ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกว่า ๓๒๐ คน ทำบุญต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ ฉลองพุทธศักราช ๒๕๔๙ ภาคเช้าปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใส ผู้แทนกล่าวเปิดงานบุญวันขึ้นปีใหม่ จากนั้นประธานพิธีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่กล่าวถวายสังฆทาน และกัลยาณมิตรทุกท่านได้ทำบุญตักบาตร ณ สวนสนามบน ภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยประธานพิธีทอดผ้าป่าและได้ร่วมกันทำพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลา และฟังพระธรรมเทศนาจากประธานสงฆ์ งานธุดงค์ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘ และเช้าตรู่ของวันที่ ๓๑ ทุกท่านได้มาร่วมพิธีอัญเชิญจักรแก้วพร้อมกับกัลยาณมิตรทั่วโลก และในค่ำวันเสาร์ที่ ๓๑ ได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ สาธุชนกล่าวคำขอขมา แด่พระรัตนตรัยเพื่อความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจยิ่งๆ ขึ้นไป และเจ้าหน้าที่ได้กราบขอขมาต่อสาธุชนก่อนที่จะมอบดอกไม้พร้อมกล่าวสวัสดีปีใหม่ให้กันและกัน นับเป็นบรรยากาศของความเป็นพี่น้องที่สดใส พร้อมที่จะสร้างบารมีร่วมกันต่อไปด้วยความสมานฉันท์