สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กระแสการชวนบวชสามเณรทั่วไทย โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

     กระแสการชวนบวชสามเณรทั่วไทย
โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

 

บรรยากาศชวนบวช จ.ชลบุรี
      เริ่มกันที่จังหวัดชลบุรี พระอาจารย์หัวหน้าศูนย์อบรมทุกศูนย์ ครูอาสา อาสาฟื้นฟู ผู้นำบุญ ในจังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่ชวนบวชในโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยออกไปทำหน้าที่ชวนบวชทุกวัน สำหรับบรรยากาศนั้นทุกคนต่างทำหน้าที่อย่างเบิกบาน และมีความปลื้มปิติในบุญ โดยทุ่มเทแรงกาย กำลังสติปัญญาอย่างเต็มที่เต็มกำลังค่ะ ณ โอกาสนี้ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนที่ได้อำนวยความสะดวกและได้อนุญาติให้น้อง ๆ โรงเรียนหนองรีมงคลสวัสดิ์ และโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี จังหวัดชลบุรี เข้ามาร่วมอบรมในโครงการ ในครั้งนี้มีนักเรียนชายสนใจมาสมัครบวชถึง 54 คน

 

บรรยากาศชวนบวช จ.ตรัง
      คณะอาจารย์และผู้นำบุญได้ทำหน้าที่ชวนบวชโรงเรียนคลองโตน อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ทั้งนี้มีนักเรียนสนใจสมัครบวชถึง 26 คน เยาวชนเหล่านี้จะเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

 

บรรยากาศชวนบวช จ.ลำพูน
      นำโดยพระอาจารย์อิสรภาพ อาจารสัมปัณโณ ได้เมตตาชวนบวชที่โรงเรียนบ้านฮ่องวิทยา ครั้งนี้มีนักเรียนสนใจสมัครบวชถึง 33 คน จากนั้นเดินทางไปชวนบวชที่โรงเรียนห้วยน้ำดิบ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เขต 2 มีนักเรียนสมัครบวชเพิ่มถึง 6 คน

 

      ขณะนี้ พระอาจารย์และลูกพระธัม ฯ ได้ออกทำหน้าที่ชวนบวชกันทุกภาคทั่วไทย ซึ่งนับเป็นภารกิจสำคัญ ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง เป็นการบ่มเพาะต้นหล้าของเยาวชนที่มีหัวใจรักพระพุทธศาสนา ถึงแม้จะตัวเล็ก แต่หัวใจนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินค่ะ ขอกราบอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ทุกรูปและคุณครูทุกท่านค่ะ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร