สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายชิคาโก พิธีมุทิตาพระวิเทศภาวนาธรรม

วัดพระธรรมกายชิคาโก
พิธีมุทิตาพระวิเทศภาวนาธรรม

      วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีมุทิตาสักการะพระวิเทศภาวนาธรรม เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรีย เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีมุทิตาพระวิเทศภาวนาธรรม

     เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พระครูใบฎีกาวุฒิพงศ์  วุฒฑิวังโส  เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายชิคาโก ได้น้อมนำธูปเทียนแพถวายแด่พระวิเทศภาวนาธรรม เพื่อร่วมมุทิตาสักการะแด่พระวิเทศภาวนาธรรม วเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ จากนั้นกัลยาณมิตรชูศักดิ์ กัลยาณมิตรวิลาวัลย์ พฤกษะวัน เป็นตัวแทนสาธุชนถวายพานดอกไม้สักการะ และในโอกาสนี้พระวิเทศภาวนาธรรม ได้ให้โอวาทเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี

     และเมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา  วัดพระธรรมกายชิคาโก ก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์   โดยผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันอาราธนาศีล และกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรอลิซาเบท-กัลยาณมิตรพอล สโคบา   เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย  ส่วนกัลยาณมิตรศรีพร เกเว้ล และกัลยาณมิตรฉวีวรรณ ไชยเสนา เป็นประธานนำกล่าวคำถวายโคมมาฆประทีป จากนั้นเป็นพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีมุทิตาพระวิเทศภาวนาธรรม

     ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีกัลยาณมิตรศรีพร เกเว้ล เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุล  จากนั้นสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันถวายผ้าบังสุกุลและปัจจัยไทยธรรมแด่พระอาจารย์ ก่อนที่จะได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมคุณยาย ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีมุทิตาพระวิเทศภาวนาธรรม

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร