สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สมเด็จพระพี่นางฯประทานผ้าไตรจีวร

สมเด็จพระพี่นางฯประทานผ้าไตรจีวร เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช-นครินทร์ ทรงประทานผ้าไตรจีวรในการอุปสมบทจำนวน ๑๗ ไตร แก่นาค ซึ่งพิธีอุปสมบทจัดขึ้นในวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ณ วัดเบญจมบพิตร หลังจากบวชแล้วก็ขึ้นปฏิบัติธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๖-๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ผ่านมา