สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ จัดพิธีถวายสังฆทาน 40 วัด

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์
จัดพิธีถวายสังฆทาน 40 วัด

 

      เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน 40 วัด เนื่องในวาระครบรอบ 4 ปี ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ โดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมวราลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 และพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานสงฆ์  นอกจากนี้ยังได้รับเมตตาจากพระเถรานุเถระ 40 วัด ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ จัดพิธีถวายสังฆทาน 40 วัด

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ จัดพิธีถวายสังฆทาน 40 วัด

     ส่วนพิธีกรรมในภาคบ่ายเมื่อท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธี สาธุชนได้ร่วมกันต้อนรับคณะสงฆ์ด้วยพิธีล้างเท้าพระเถระ และโปรยกลีบดาวรวยต้อนรับคณะสงฆ์จากนั้นพันตรีชาติชาย บัวจันทร์ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่พระอาจาย์ชัยทัศน์ ชยทสฺสโน ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ จะได้นำสาธุชนนั่งสมาธิ(Meditation)เมื่อถึงเวลาสว่างนายประดิษฐ์ ศรีลือชา ได้กล่าวอาราธนาพระปริต จากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันถวายไทยธรรมแด่คณะพระเถรานุเถระ 40 วัด โดยผู้แทนสาธุชนกล่าวคำชุมนุมเทวดาคือกัลยาณมิตรสมบัติ มหามงคล ส่วนผู้แทนนำกล่าวคำถวายไทยธรรม คือ กัลยาณมิตรวชิรเกียรติ พงษ์วรกิตติกุล และกัลยาณมิตรเบญญาภา ภูมิผักแว่น ด้านผู้แทนนำกล่าวคำอธิฐานจิตคือ กัลยาณมิตรรุจนา นิยมศิลป์ และในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระธรรมวราลังการ ท่านประธานสงฆ์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ชื่นชมในความสามัคคีของพุทธบริษัทที่ได้ร่วมกันจัดพิธีได้อย่างเรียบร้อย งดงามและพร้อมเพรียงกัน

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ จัดพิธีถวายสังฆทาน 40 วัด

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ จัดพิธีถวายสังฆทาน 40 วัด

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร