สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายดีซี ได้จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

      วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ได้จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

 

วัดพระธรรมกายดีซี ได้จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

      ภายในงานพระอาจารย์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั่งสมาธิ(Meditation)ภาวนากลั่นใจใส ๆ เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรศาสนาวดี อาดัม และ กัลยาณมิตรศิริเพ็ญ ประมูลทรัพย์  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์

วัดพระธรรมกายดีซี ได้จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

      ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีสวดอภิธรรมให้แก่นักรบกล้าแห่งกองทัพธรรม พระมหาวิชา อธิวิชโชโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจ ไกรฤกษ์ และ กัลยาณมิตรอุไรวรรณ ไกรฤกษ์ เป็นประธานกล่าวคำอุทิศส่วนกุศล จากนั้นเป็นพิธีถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรศุลีพร ศุขจรัส และ กัลยาณมิตรดารัตน์ แสงอรุณ เป็นประธานนำกล่างคำถวาย ก่อนที่ผ็มีบุญทุกท่านจะได้น้อมนำคิลานเภสัชถวายแด่คณะสงฆ์ จากนั้นพระมหาสุภวัฒน์ เมธิโก ได้เปิดทำการสอนธรรมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

วัดพระธรรมกายดีซี ได้จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร