สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้ให้การต้อนรับคณะจากวัดเวียดนาม

      วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ได้ให้การต้อนรับคณะจากวัดเวียดนาม

 

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้ให้การต้อนรับคณะจากวัดเวียดนาม

      วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดปฏิบัติธรรมและถวายสังฆทาน ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจใสใส และตักบาตรแด่คณะสงฆ์

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้ให้การต้อนรับคณะจากวัดเวียดนาม

      ส่วนภาคบ่ายคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้ร่วมกันเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดด้วยการต้อนรับภิกษุณีและกัลยาณมิตรวัดฟักเต๋า ซึ่งเป็นวัดเวียดนาม โดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์เป็นภาษาเวียดนาม จากนั้นพระวิเทศภาวนาจารย์ ได้นำทุกท่านนั่งสมาธิกลั่นใจใสใส ก่อนที่คณะชาวเวียดนามจะได้ถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้ให้การต้อนรับคณะจากวัดเวียดนาม