สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กัลยาณมิตร จ.นราธิวาส ทำบุญวันอาทิตย์

กัลยาณมิตร จ.นราธิวาส
ทำบุญวันอาทิตย์

กัลยาณมิตร จ.นราธิวาส ทำบุญวันอาทิตย์

      เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 คณะกัลยาณมิตร จ.นราธิวาส ได้ร่วมทำบุญวันอาทิตย์ โดยพระวิศรุต สุวิมาโล พระอาจารย์ประจำโครงการส่งเสริมศีลธรรม ประจำศูนย์ปฏิบัติธรรมสุไหงโกลก ได้นำคณะกัลยาณมิตรสวดในต์ ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ จากนั้นได้บรรยายธรรมถึงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันว่า ในช่วงที่บ้านเรามีผลกระทบทางจิตใจ เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในตอนนี้และสถานการณ์ในภาคใต้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องหมั่นสร้างบุญ สร้างบารมี เพื่อให้บุญเหล่านี้เป็นเกาะคุ้มกันภัยให้กับตัวเรา

กัลยาณมิตร จ.นราธิวาส ทำบุญวันอาทิตย์

      จากนั้นพระอาจารย์ได้นำทุกท่านกล่าวคำอฐิษฐานจิตปล่อยปลา ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปล่อยปลา ณ ป่าพรุโต๊ะแดง ในการนี้นายมาเนตร บุญญานันท์ ผู้อำนวยการศึกษาและวิจัยป่าพลุสิรินธร ได้มาให้ความรู้การปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำลงป่าพรุอันสมบูรณ์ด้วยค่ะ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร