สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดโครงการบวชพระทุกเดือน รุ่นที่ 50

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี
จัดโครงการบวชพระทุกเดือน รุ่นที่ 50 

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดโครงการบวชพระทุกเดือน รุ่นที่ 50 

     พิธีเริ่มด้วยคณะเจ้าภาพและนาคธรรมทายาท พร้อมด้วยบิดา มารดา และผู้ปกครอง พร้อมด้วยคณะสาธุชน ได้พร้อมใจกันเวียนประทักษิณหอฉันอัปปมาทเศรษฐี เพื่อให้เหล่านาคธรรมทายาท ระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และกล่อมเกลาจิตใจของเหล่านาคธรรมทายาททุกท่าน ที่ได้สละเวลาในทางโลกมาบวชทดแทนคุณบิดา มารดา ในครั้งนี้ 

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดโครงการบวชพระทุกเดือน รุ่นที่ 50 

      จากนั้นเป็นพิธีวันทาสีมา พิธีขอขมา พิธีรับผ้าไตรคุณธรรมจากคณะเจ้าภาพ ตามด้วยพิธีขอขมาผู้ปกครอง พิธีรับผ้าไตรจากผู้ปกครอง และประกอบพิธีบรรพชาสามเณร 

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดโครงการบวชพระทุกเดือน รุ่นที่ 50 

      ส่วนภาคบ่ายคณะเจ้าภาพได้ประกอบพิธีอัญเชิญผ้าไตร ในพิธีทอดผ้าป่าถวายระบบไฟฟ้า เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี นำโดยกัลยาณมิตร จงจิต มูลปัญญา เป็นประธานผ้าป่า จากนั้นประธานสงฆ์นำปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่า พิธีกล่าวคำถวายระบบไฟฟ้า พิธีกล่าวคำถวายไทยธรรม และในโอกาสนี้ ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญและให้โอวาทในครั้งนี้ค่ะ 

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดโครงการบวชพระทุกเดือน รุ่นที่ 50 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร