สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมพระกัลยาณมิตรและผู้นำชุมชน

 

 

     


     


         เมื่อวันที่ ๗-๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙ กองพระกัลยาณมิตร วัดพระธรรมกาย จัดให้มีการสัมมนาพระกัลยาณมิตรรุ่นที่ ๖๖ และผู้นำชุมชนจากหลายจังหวัดทุกภาคของประเทศ ในหลักสูตรเทคโนโลยีการเผยแผ่ธรรมะสู่มวลชน มีพระกัลยาณมิตรจำนวน ๖๓ รูป ผู้นำชุมชนจำนวน ๓๙ คน เข้าร่วมสัมมนา ในระหว่างการสัมมนา มีการเข้าชมขั้นตอนในการเตรียมอาหารรองรับสาธุชนนับแสนคนของฝ่ายโภชนาการ ชมสถานที่ภายในวัด การค้นคว้าธรรมะจากพระไตรปิฎก และฟังบรรยายถวายความรู้เรื่องการเผยแผ่ธรรมะผ่านดาวเทียม สำหรับผู้นำชุมชนมีกิจกรรมพิเศษเสริมคือ การศึกษาเรื่องการจัดศาสนพิธี และภัตตาหารถวายคณะสงฆ์

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร