สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์อบรมเยาวชน จ.ชลบุรี ได้จัดพิธีกลั่นแผ่นดินกลั่นแก้ว

ศูนย์อบรมเยาวชน จ.ชลบุรี 
ได้จัดพิธีกลั่นแผ่นดินกลั่นแก้ว

ศูนย์อบรมเยาวชน จ.ชลบุรี ได้จัดพิธีกลั่นแผ่นดินกลั่นแก้ว

      ณ ศูนย์อบรมเยาวชน จ.ชลบุรี ได้จัดพิธีกลั่นแผ่นดินกลั่นแก้ว และยกเสาค้ำฟ้ามหามงคลธรรมสภา เพื่อสถาปนาศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดชลบุรี โดยได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารักโข ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิ กลั่นใจใส จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่า โดยมีกัลยาณมิตรพรลพัชร นรารัตน์วันชัย นำกล่าวคำถวายผ้าป่า พร้อมทั้งน้อมนำผ้าป่าถวายแด่คณะสงฆ์ 
 

ศูนย์อบรมเยาวชน จ.ชลบุรี ได้จัดพิธีกลั่นแผ่นดินกลั่นแก้ว

      และในโอกาสนี้ประธานผ้าป่าได้กล่าวถึงความประทับใจ และวัตถุประสงส์ของการถวายที่ดิน จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาพร้อมทั้งได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้
 

ศูนย์อบรมเยาวชน จ.ชลบุรี ได้จัดพิธีกลั่นแผ่นดินกลั่นแก้ว

      ต่อมาเป็นพิธียกเสาค้ำฟ้ามหามงคลธรรมสภา สถาปนาศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดชลบุรี โดยคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมกันปิดแผ่นทองเสาค้ำฟ้ามหามงคลธรรมสภา ก่อนที่จะยกค้ำฟ้ามหามงคลธรรมสภา 
 

ศูนย์อบรมเยาวชน จ.ชลบุรี ได้จัดพิธีกลั่นแผ่นดินกลั่นแก้ว

      จากนั้นเป็นพิธีกลั่นแผ่นดินแก้วและพิธีจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา โดยประธานสงฆ์ได้จุดโคมเอกเป็นปฐมเริ่ม ก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน จะได้ร่วมกันจุดโคมประทีปสร้างความสว่างไสวไปทั่วบริเวณจัดงาน จากนั้นเป็นพิธีลอยธรรมถวายเป็นพุทธบูชา 
 

ศูนย์อบรมเยาวชน จ.ชลบุรี ได้จัดพิธีกลั่นแผ่นดินกลั่นแก้ว

      สำหรับศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดชลบุรี สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่รองรับและขยายงานพระพุทธศาสนาในการฟื้นฟูศีลธรรมโลก อาทิ ใช้เป็นสถานที่อบรมอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย , โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย รวมถึงอบรมเยาวชนนักเรียน นักศึกษา และใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ สาธุชน ในจังหวัดชลบุรีอีกด้วย 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร